Luottamusmiehen palsta

Hei!

 

Näin ensimmäiseksi haluan kiittää luottamuksesta, jonka MKM ry:n vuosikokous maaliskuussa minulle antoi eli entisen luottamusmiehen Jukka Malisen jättäessä paikkansa, valittiin minut MKM ry:n luottamusmieheksi 1.4.2019 alkaen. Samalla, kun Jukka jätti MKM ry:n luottamusmiehen toimen, valittiin allekirjoittanut Jukan tilalle myös ammattiliitto Pron autoalan neuvottelukuntaan. Näin toimen alkuvaiheessa toivon, että yhteydenotot tulisivat sähköpostin kautta, koska en tällä hetkellä omista mitään varsinaista työpuhelinta.

Tämän vuoden lokakuussa päättyväksi sovittu, nyt voimassa oleva TES tulee varmaan omalta osaltaan täyttämään myös minun arkea. Alla pieni tiivistelmä TES-tilanteesta.

Autoalan Keskusliitto ja Ammattiliitto Pro tekivät sopimuksen työehtosopimuksen muuttamisesta siten, että nyt keväällä ei neuvotella optiovuoden 2020 palkankorotuksista, vaan työehtosopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista 31.10.2019. Liiton hallitus hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 11.4.2019.

Autoalan Keskusliitto ja Teollisuusliitto ovat keskenään tehneet vastaavan sopimuksen myös heidän välisen työehtosopimuksen osalta.

Syksyllä käydään siis neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta autoalan toimihenkilöitä koskien. Pro tulee lähettämään jäsenkyselyn työehtosopimuskierroksen tavoitteista jäsenille ja autoalan osalta alan neuvottelukunta koostaa näiden pohjalta sitten tavoitteita neuvottelukieroksella.

 

LM

Sami Forss                                                                                                                          18.4.2019