Jäsenyys

Jäsenmaksu

  • Vuonna 2019

- Varsinaiselta jäseneltä peritään 1,25% (1.1.2019 alkaen) ennakonperinnän alaisesta palkasta.

- Eläkeläisjäseniltä peritään 90€/vuosi.

- Kannatusjäsen (entinen liitoton eläkeläisjäsen) 90€/vuosi.

Kannatusjäsenmaksu laskutetaan kerran vuodessa vuosikokouksen jälkeen niiltä kannatusjäseniltä jotka ovat olleet edellisenä vuonna kannatusjäseniä tai ovat eläkkeelle jäädessään ilmoittaneet yhdistykselle haluavansa jatkaa kannatusjäsenenä.

- Työttömiltä ansiosidonnaista päivärahaa JATTK:sta saavilta peritään  6€/kk.

Prossa jäsenmaksua ei makseta

  • Kelan tai vakuutusyhtiön maksamista etuuksista, esimerkiksi sairauspäivärahasta, kuntoutustuesta tai työttömyyspäivärahasta
  • palvelu-, juhlavuosi-, aloite- tai keksintöpalkkioista eikä syntymäpäivälahjoista
  • kun opiskelet päätoimisesti
  • olet armeijassa, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla

Jäsenedut

Tutustu lukuisiin etuihin TTT:n ja Pron verkkosivuilla.

Jäsenkortti

Ammattiliitto Pro toimittaa ammattiliiton jäsenille uudet kortit alkuvuodesta 2019.